top of page

Privacybeleid

Inleiding     
        

Wij zijn UrLeads: internationaal provider van eersteklas b2b en b2c databases. Onze opdrachtgevers gebruiken internationale data om wereldwijd nieuwe klanten te vinden, databases te verrijken of zelfs compleet nieuwe bedrijven te bouwen. Met gedreven data experts, gerespecteerde data leveranciers en slimme technologie helpen we organisaties om de kracht van internationale data te benutten.

UrLeads is gevestigd aan Vekestraat 5, 2000 Antwerpen, Beglië en ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE0795.507.787. UrLeads is bereikbaar via post, telefoon: +32 473 47 22 45 en email: info@ur-leads.com. UrLeads is lid van DDMA en voert het Privacy Waarborg van de DDMA.

Privacy wetgeving

UrLeads verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende relevante privacy wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en handelt conform de AVG privacy principes ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens; getrouwheid, rechtmatigheid, transparantie, vastgestelde expliciete, rechtmatige doeleinden, minimalisatie en nauwkeurigheid en respect voor de rechten van betrokkenen.

De data leveranciers waar UrLeads voor de uitvoering van haar dienstverlening voor haar opdrachtgevers mee werkt worden aan een kwalitatieve selectieprocedure onderworpen om te waarborgen dat zij over alle benodigde technische expertise beschikken en de juiste mate van beveiliging en geheimhouding ten aanzien van de verwerking van internationale data, waaronder persoonsgegevens, te leveren. In de overeenkomst die UrLeads met haar opdrachtgevers en data leveranciers sluit worden de verplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de naleving van de geldende privacy wetgeving, waaronder de eisen van de AVG, vastgelegd.

Persoonsgegevens

UrLeads kan de volgende persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en data leveranciers verwerken: bedrijfsnaam, adresgegevens, land, telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, e-mailadres, website, voor- en achternaam contactpersoon, geslacht contactpersoon, functietitel contactpersoon, gegevens handelsregister, contactgeschiedenis en inhoud berichten.

UrLeads kan in het kader van haar dienstverlening de volgende persoonsgegevens van betrokkenen verwerken: bedrijfsnaam, handelsnaam , bedrijfs- en privé adresgegevens, land, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, bedrijfswebsite, faxnummer, voor- en achternaam contactpersoon, geslacht contactpersoon, functietitel contactpersoon, voor- en achternaam CEO, directeur, bestuurders, aandeelhouders, gegevens handelsregister en andere openbare registers.

Doeleinden

UrLeads kan voor de volgende doeleinden persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en data leveranciers verwerken:

 • Wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale wetgeving

 • Administratie en dienstverlening, waaronder het up-to-date houden van een database met huidige en potentiële opdrachtgevers, data leveranciers en contactpersonen, ten einde haar diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren, haar opdrachtgevers en data leveranciers te kunnen bereiken en zo goed mogelijk van informatie en diensten te kunnen voorzien

 • Ter uitvoering van overeenkomsten met onder andere haar opdrachtgevers en data leveranciers

 • Marketing ter werving van nieuwe opdrachtgevers, waaronder nieuwsbrieven om informatie te geven over huidige, nieuwe en toekomstige dienstverlening van UrLeads.

 • Marktonderzoek en analyse, kwaliteit van data en data management ter verbetering van haar dienstverlening

 

UrLeads kan voor de volgende doeleinden persoonsgegevens van betrokkenen verwerken:

 • Bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en, door middel van transparantie, de bevordering en ondersteuning van de economische activiteiten van opdrachtgevers

 • Verminderen verspilling databases, het doen van maatwerkselecties en het inzichtelijk maken van de meest interessante bedrijven en betrokkenen (b2b en b2c) die mogelijkerwijs geïnteresseerd zijn in bepaalde dienstverlening en/of producten van opdrachtgevers

 • Updaten, aanvullen of verwijderen (opschonen) van een klantenbestand voor een CRM-systeem voor een opdrachtgever, waardoor de kwaliteit van klantgegevens wordt verhoogd, doordat dubbele, verouderde en ontbrekende bedrijfsinformatie wordt opgeschoond

 • Marktonderzoek en analyse, kwaliteit van data en data management ter verbetering van de dienstverlening van opdrachtgevers en het analyseren en verrijken van data die opdrachtgevers aanleveren om ze te helpen om de risico’s en kansen in kaart te brengen en daarmee hun bedrijfsvoering te verbeteren, een beter inzicht in de markt te krijgen en daarmee hun economische kansen te vergroten

UrLeads bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor UrLeads persoonsgegevens verwerkt. Betrokkenen kunnen contact opnemen met UrLeads voor meer informatie.

Grondslagen

 

UrLeads verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, een overeenkomst (onder andere met opdrachtgevers en data leveranciers), op basis van toestemming van betrokkenen en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van UrLeads, haar opdrachtgevers en data leveranciers, zoals direct marketing en het bevorderen en ondersteunen van economische activiteiten van opdrachtgevers.

UrLeads gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van betrokkenen en streeft ernaar om in haar dienstverlening inbreuken op de privacy van betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. UrLeads maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Betrokkenen kunnen toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens intrekken en eventueel een klacht indienen bij de relevante autoriteit persoonsgegevens indien zij menen dat Urleadsniet in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving handelt. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen

Betrokkenen kunnen de volgende verzoeken bij UrLeads indienen:

 • Inzien welke persoonsgegevens UrLeads verwerkt en aanpassen wanneer deze niet kloppen

 • Verwijdering van persoonsgegevens, waarbij UrLeads voor bepaalde (wettelijke) doeleinden (zoals fiscale administratie) die gegevens nog wel moet blijven verwerken

 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens

 • Bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, in welk geval UrLeads die verwerking per direct zal stoppen, tenzij er voor UrLeads dringende gerechtvaardigde of wettelijke gronden bestaan om niet per direct de verwerking te kunnen beëindigen. In dat geval neemt UrLeads zo spoedig mogelijk contact op

 • Overdragen van persoonsgegevens op een drager in een gemakkelijk leesbare vorm.

Beveiliging

UrLeads heeft de benodigde fysieke, elektronische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen onvoorziene of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of inzage.

Dienstverleners

Voor de uitvoering van haar dienstverlening schakelt UrLeads dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de belastingdienst, of verwerkers die voor UrLeads persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, data leveranciers en/of betrokkenen verwerken, zoals een boekhoudprogramma of Google Analytics.

Wijzigingen

Het Privacy Policy van UrLeads wordt af en toe aangepast, bijvoorbeeld omdat de website van UrLeads of de regels rondom privacy wijzigen. Elke aanpassing wordt hier gepubliceerd en we raden je daarom aan om dit Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

bottom of page